AKTUALNE PROJEKTY

„Bony na innowacje dla MŚP”
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020  

Zapytanie ofertowe numer 01/2015 z dnia 2015.11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEAKTUALNE PROJEKTY:

Program Innowacyjna Gospodarka POIG

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu klasy B2B jako narzędzia integrującego i racjonalizującego procesy biznesowe w firmie Agencja Ochrony Osób i Mienia Taurus s.c., Krzysztof Łęcki, Maria Łęcka”

Nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-04-089/12-00
Całkowity koszt realizacji projektu: 897 935,00 PLN
W tym wydatki kwalifikowane: 854 135,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 587 399,50 PLN
Planowany okres realizacji Projektu: 2014-06-30

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Usług  przeprowadzenia Audytu bezpieczeństwa systemu B2B z dnia 26.05.2014 dostępne drogą mailową: marcin.fus@taurus-ochrona.pl

informacja o terminie

zapytanie ofertowe – unieważniono

zapytanie ofertowe 

zapytanie ofertowe

uszczegółowienie zapytania ofertowego

informacja

zapytanie ofertowe 2

zapytanie ofertowe 3

informacja

uszczegółowienie zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe 4

informacja i uszczegółowienie zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe 5

informacja

informacja o terminie (1)

informacja o terminie (2)

informacja o terminie (3)

informacja o terminie (4)

informacja o terminie (5)

informacja o terminie (6)

formularz ofertowy (licencje)

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.