Cofnij do działu Oferta

 

vPATROL to innowacyjna usługa umożliwiająca dokonywanie zdalnych kontroli bezpieczeństwa na obiekcie z wykorzystaniem zainstalowanych tam systemu kamer CCTV. System vPATROL automatycznie łączy się z kamerami według ustalonego harmonogramu i/lub w przypadku wywołania alarmu a następnie wyświetla dyspozytorowi Centrum Monitorowania Alarmów TAURUS OCHRONA odpowiednie zdarzenia do obsługi. Zadaniem operatora jest weryfikacja obrazu na kamerach i w określonych przypadkach skierowanie Grupy Interwencyjnej TAURUS OCHRONA.

 
 

Korzyści z wdrożenia systemu vPATROL

Zasada działania systemu vPATROL

Porównianie funkcjonalności

 
 

 

 

Funkcjonalność
wideo patrole według ustalonego harmonogramu

 

Funkcjonalność
wideo weryfikacja zdarzeń ze systemu alarmowego
+
wideo patrole według ustalonego harmonogramu

 

Reakcja Grupy Interwencyjnej
w takcie wykrycia nieprawidłowości
podczas wideo patrolu

 

Reakcja Grupy Interwencyjnej

w przypadku określonego zdarzenia
ze systemu alarmowego

+

w takcie wykrycia nieprawidłowości
podczas wideo patrolu

 

Aplikacja mobilna i dostęp przez www


dostęp do obrazu z kamer CCTV
raporty z wideo patroli

 

Aplikacja mobilna i dostęp przez www


dostęp do obrazu z kamer CCTV
raporty z wideo patroli

raporty z alarmów

 

Obsługa zdarzeń
ze systemualarmowego

nie

 

Obsługa zdarzeń
ze systemu alarmowego

tak

 

Nagrywanie wideo


tylko wideo patrole

 

Nagrywanie wideo


wszystkie zdarzenia (nagrywanie zapętlone)
+
wideo patrole

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.