Cofnij do działu Oferta

Informatyka śledcza
 
Odzyskujemy i analizujemy dane elektroniczne.
 
Zadaniem Informatyki śledczej jest dostarczanie elektronicznych środków dowodowych.
 
Specjaliści oddelegowani do zadań w ramach usługi Informatyka śledcza odzyskują i badają utracone dane zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach informatycznych oraz analizują połączenia sieciowe i telefoniczne (GSM i stacjonarne). Na podstawie wnikliwych analiz sporządzane są szczegółowe raporty z działań śledczych, które służą jako dowód w sprawach sądowych. Ekspertyzy informatyki śledczej znajdują zastosowanie we wszystkich typach dochodzeń gdzie potencjalnie ważne ślady mogą znajdować się w systemach elektronicznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.