• Rozpoczęcie działalności

  1991-01-04

  Rozpoczęcie działalności pod nazwą Ochrona Mienia Maria Łęcka, uzyskanie koncesji nr L-1079/01

 • Nowa koncesja

  2000-03-24

  W dniu 22.08.1997r. Uchwalono Ustawę o ochronie osób i Mienia Dz. U nr 114 poz. 740, która wprowadziła wymogi względem firm świadczących usługi oraz osób prowadzących Działalność w tym zakresie.

 • Przekształcenie firmy TAURUS s.c.

  2003-11-01

  Z chwilą przekształcenia firmy nastąpił rozkwit w działalności firmy. Spółka została dokapitalizowana, dzięki czemu gwarantowała lepszy poziom świadczonych usług. Rozszerzono formy ochrony o monitoring systemów alarmowych z dojazdem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej, konwoje, patrole. Zatrudniono pracowników na stanowiska inspektorów nadzoru, którzy w dzień i w nocy kontrolowali pracowników ochrony oraz obiekty pod kątem zabezpieczenia. Pracownicy zostali umundurowani i oznakowani.

 • Podpisanie Porozumienia z Policją i Strażą Miejską w Chełmży

  2004-08-18

  Dzięki podpisaniu porozumienia z Policją i Strażą Miejską w Chełmży Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności czynów o charakterze zabronionym oraz poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców.

 • HIT 2006

  2006-06-30

  Akt nadania tytułu HIT 2006, za wysoki poziom usług ochroniarskich oraz współpracę z policją i innymi instytucjami w zakresie poprawie bezpieczeństwa w Chełmży.

 • Rekomendacja PIOOIM

  2008-07-25

  Udzielenie firmie rekomendacji wiarygodności PIOOIM, zaewidencjonowanej pod nr 670, będącej poświadczeniem oceny działalności firmy, świadczącej oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny, z poszanowaniem obowiązującego prawa, zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki sztuki zawodowej, wymaganej od członków PIOOiM.

 • Hit 2009

  2009-06-26

  Akt nadania tytułu HIT 2009, za wkład w poprawę bezpieczeństwa w powiecie toruńskim oraz społeczny udział w lokalnych projektach zwiększających poczucie bezpieczeństwa.

 • Kryształowy Hit 2010

  2010-06-30

  Akt nadania tytułu KRYSZTAŁOWY HIT 2010 za systematykę, wieloletnią działalność prewencyjną w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, realizowaną Poprzez współpracę z policją, władzami samorządowymi i szkołami.

  Świadectwo Ochronne

  2010-02-19

  Świadectwo Ochronne, zostało udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej na znak towarowy TAURUS. Prawo ochronne trwa od 2008.07.23

 • 20-lecie działalności firmy

  2011-01-01

  Wprowadzenie nowej filozofii działalności firmy. Opracowanie i wdrożenie nowej Identyfikacji wizualnej. Nowa strona internetowa.

  Certyfikat ISO

  2012-09-09

  Jednostka Ceryfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaświadczyła, że TAURUS OCHRONA wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009

Pokaż wersję HTML

Możliwość komentowania jest wyłączona.