Firma TAURUS OCHRONA z zaangażowaniem świadczy innowacyjne usługi. I robi to w sposób odpowiedzialny – w poszanowaniu ludzi, społeczności, w których działa, a także środowiska.
 
Standardy odpowiedzialności biznesu i cele zrównoważonego rozwoju zostały opracowane w celu:
 

  1. Zwiększenia skuteczności operacyjnej firmy przez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej firmy.
  2. Zwiększenie lojalności pracowników, ich motywacji do pracy oraz zaangażowania w rozwój firmy i dbałość o jej reputację poprzez poprawę warunków pracy.
  3. Zapewnienie uczciwych praktyk w kontaktach biznesowych z dostawcami oraz klientami poprzez wprowadzenie kodeksu etycznego oraz promocja społecznej odpowiedzialności wśród interesariuszy, a w szczególności w branży ochrony osób i mienia.
  4. Wprowadzenie systemowego podejścia do ochrony środowiska oraz redukcja oddziaływania na środowisko świadczonych usług.
  5. Podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
TAURUS OCHRONA realizuje projekt „Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s.c. liderem społecznej odpowiedzialności w branży” polegającego na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.