2004-08-18

Policja Miejska, Straż Miejska

Porozumienie określające zasady współpracy: Policji Miejskiej oraz Straży Miejskiej w Chełmży Z Agencją Ochrony Osób i Mienia Taurus s.c.

2006-06-30

Punkt Agencja Promocyjna

Akt nadania tytułu HIT 2006 za wysoki poziom usług ochroniarskich oraz współpracę z policją i innymi instytucjami w zakresie poprawy Bezpieczeństwa w Chełmży.

2008-12-31

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesionalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2009-06-26

Punkt Agencja Promocyjna

Akt nadania tytułu HIT 2009, za wkład w poprawę bezpieczeństwa w powiecie toruńskim oraz społeczny udział w lokalnych projektach zwiększających poczucie bezpieczeństwa.

2009-06-30

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesionalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2009-12-31

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny, iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2010-02-19

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo ochronne na znak towarowy TAURUS

2010-05-20

Krajowy Rejestr Długów

Certyfikat Rzetelności za to że, firma nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów

2010-06-30

Punkt Agencja Promocyjna

Akt nadania tytułu KRYSZTAŁOWY HIT 2010 za systematykę, wieloletnią działalność prewencyjną w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, realizowaną poprzez współpracę z policją, władzami samorządowymi i szkołami

2010-06-30

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny, iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2011-01-31

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny, iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2011-07-31

Polska Izba Ochrony

Rekomendacja wiarygodności, będącej poświadczeniem oceny, iż firma świadczy oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. Działa z poszanowaniem obowiązującego prawa zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej, wymaganej od członków izby.

2011-09-09

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Jednostka Ceryfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaświadczyła, że TAURUS OCHRONA wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w następującym zakresie: techniczna i fizyczna ochrona osób i mienia, w tym ochrona fizyczna, monitoring, konwojowanie, ochrona imprez masowych oraz ochrona informacji, usługi sprzątania i prowadzenie szkoleń.

2013-03-13

KPOP LEWIATAN

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN przyjęła Agencję Ochrony Osób i Mienia Taurus s.c.w poczet swoich członków. KPOP LEWIATAN zrzesza, reprezentuje i zabiega o uczciwe i sprawiedliwe warunki prowadzenia działalności w województwie Kujawsko-Pomorskim.

2014-11-24

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Jednostka Ceryfikująca Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zaświadczyła, że TAURUS OCHRONA wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 w następującym zakresie: techniczna i fizyczna ochrona osób i mienia, w tym ochrona fizyczna, monitoring, konwojowanie, ochrona imprez masowych oraz ochrona informacji, usługi sprzątania i prowadzenie szkoleń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.